Հնդկաստանը նման է մի ծովի, որքան նրանով երկար ես գնում, այնքան խորն է դառնում:

Երկիրն այն, որ ընկած է օվկիանոսից հյուսիս,.
ԵՎ ձյունապատ լեռներից հարավ, կոչվում է Բհարատ,.
Քանի որ նրա բնակիչները Բհարատի հետնորդներն են:

14 мар. 2015 г.

Ապրելու մի նոր շունչ...

Հնդկաստանը մեր մոլորակի վրա եղած երկրների շարքում յուրօրինակ և հետաքրքիր մի ամբողջ աշխարհ է ինձ համար։Ես երբեք այնտեղ չեմ եղել,ոչինչ իմ սեփական աչքերով չեմ տեսել,բայց ես երազում եմ նրա մասին։Հնդկաստանն ինձ համար աշխարհի մյուս կողմն է,կյանքի մյուս հայացքը,ապրելու մի նոր շունչը։


Ներուն "Հնդկաստանի Հայտնագործումը" գրքում գրել է.
"Հնդկաստանի մասին մտածելիս, ես մտածում եմ շատ բաների մասին. նրա լայնածավալ դաշտերի և անթիվ գյուղերի մասին, մտածում եմ մեծ և փոքր քաղաքների մասին, որոնք ես անցել եմ, մտածում եմ անձրևների ժամանակաշրջանի մոգական ուժի մասին, որը կյանքի է կոչում ծարավից խանձված հողը և աննկատելիորեն դարձնում այն մի հսկա կախարդական գորգ, մտածում եմ մեծ գետերի և լեռնային հեղեղի մասին, Խայբերի լեռնանցքի և նրա շրջակայքի մասին, Հնդկաստանի հարավային վերջավորության մասին, մտածում եմ առանձին մարդկանց և ժողովրդական զանգվածների մասին:"2 комментария: